Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGB                         rgb emh logotyp rgb          

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

Solkokare testas på Karlstads universitet

Du kanske har undrat vad det är för apparat som blänker i solen utanför hus 21 här på Karlstads universitet? Det är en grupp forskare som testar en solkokare. Målet med solkokaren är att lagra solvärme för matlagning, ett av innovationsprojekten i det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoInside2 med Arvika kommun som projektägare.

- Vi jobbar med Solkokaren som är en innovation från ett företag i Arvika, säger Hampus Piehl, utvecklingsingenjör i fysik på Karlstads universitet. Målet är att den ska bli ett alternativ till vedeldning vid matlagning i utvecklingsländer.

Läs hela artikeln på www.kau.se...

Japanska utbytesstudenter på sommarkurs

Två studenter från Tokyo Institute of Technology avslutar i dagarna sin utbytesperiod här på Karlstads universitet. De har studerat hur man kan använda batterier i kombination med solenergi och därmed öka lönsamheten och deras placering har främst varit i Glava Energy Centers lokaler.

Chihiro Kato och Tomohiro Oka har snart tillbringat tre månader på Karlstads universitet där de gått en projektkurs inom elektroteknik under sommaren. En del av tiden har också tillbringats på Glava Energy Center där de utfört sina studier. De studerar hur batterilager kan användas i kombination med solenergi för ökad lönsamt.

Läs hela artikeln på www.kau.se...

 

Förutom ACES-projektet har även det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoInside med Arvika kommun som projektägare varit en del i deras utbytesstudier.

Forskning inom automation av solcellssystem med batterilager

Forskare vid Karlstads universitet utvecklar avancerade kontrollmetoder baserad på biologiskt inspirerade principer för att optimera flexibla och robusta energisystem. Forskningen ingår dels i det internationella Smart Energy Systems ERANet-projektet ACES, Adaptive Control of Energy Storage med Metrum AB som projektägare, dels i det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoInside med Arvika kommun som projektägare. Det långsiktiga målet är att möjliggöra en högre andel förnybar elproduktion.

Forskningen om effektiva solceller går framåt, men när det inte är soligt är det viktigt att kunna lagra energin. På Glava Energy Center testar man hur batterier kan användas för lagring av energi, som sedan kan användas vid behov.

- Vi testar och utvecklar olika lösningar för adaptiv styrning av batterilager, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet. Det innebär att använda avancerade algoritmer inom maskininlärning som ett verktyg till att optimera elsystemet för elnätsoperatörer och producenter. 

Läs hela artikeln på www.kau.se...

 

             

Utbildning av solel-installatörer vid Glava Energy Center

 

Som en aktivitet i det gränsöverskridande Interreg-projektet har ecoINSIDE2 utvecklat ett utbildningskoncept för en 3-dagar lång installatörsutbildning vid GEC för den kraftigt växande solenergimarknaden i Skandinavien, då efterfrågan på kompetens personal växer i och med att antalet installationer av solceller ökar. . I första skedet har två utbildningstillfällen genomförts på svenska vid GEC i GECs regi, där detta utbildningskoncept nu används. Intresset för kursen har varit stort med deltagare från hela landet. Planen är att även göra en utbildning på norska för norska förhållanden.

Läs mer

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Please wait