Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGBrgb emh logotyp rgb                           

Solcellsmarknaden ökade med 50 procent under 2017

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2017 och förväntas fortsätta göra det de närmaste åren.

Under året installerades det 117,6 MWp, en ökning med 50 procent jämfört med de 78,6 MWp som installerades 2016. Det innebär att den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 57 procent, från 204,7 MWp i slutet av 2016 till 322,4 MWp i slutet av 2017.

Läs mer... 

Slutrapporten klar för IEM!

Slutrapporten för Intelligent Energy Management (IEM) har nu färdigställts. De fyra vinnarnas bidrag har utvärderats och framtiden för marknaden har analyserats. Projektet har även lätt till att en ny beställargrupp har skapats, Beställargruppen för lokala energisystem. 

Läs mer

Säkerhetsaspekter i solcellsanläggningar

Nu är det dags för ett mycket välbesökt seminarium med titeln Säkerhetsfrågor i solenergianläggningar. 

Vad händer om det börjar brinna? Vad ska man tänka på när man installerar ur personsäkerhetsskäl? Vad säger försäkringen och hur råder Elsäkerhetsverket? 

Seminariet är ett samarrangemang tillsammans med Karlstads universitet och en del av det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE.

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Please wait