Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGBrgb emh logotyp rgb                           

The true competitiveness of Solar PV

Photovoltaics (PV) is poised to become the cheapest form of electricity production in most European countries during the coming years. It has already reached a cost level that makes it competitive in several market segments in several European countries. The acceleration of module price decrease in the second half of 2016 has been considered in this report. The cost of generating electricity from PV or “Levelised Cost of Electricity” (LCOE) has already reached parity with retail electricity prices in many European market segments, residential, commercial or industrial all over Europe. However, the notion of competitiveness for PV installations and especially the concept of “grid parity” is not always well defined.

Läs marknadsrapporten i sin helhet...

Fakta finansiering:

Rapporten här ovan presenteras av projektet BSR vars övergripande syfte är att skapa nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag genom förstärkt samarbete mellan Glava Energy Center i Sverige och Arena Solklyngen i Norge inom solenergi samt via den gemensamma montern vid den internationella mässan InterSolar. Läs mer om Innovation Express...

 

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Please wait