Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGB                         rgb emh logotyp rgb          

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

Utbildning av solel-installatörer vid Glava Energy Center

 

Som en aktivitet i det gränsöverskridande Interreg-projektet har ecoINSIDE2 utvecklat ett utbildningskoncept för en 3-dagar lång installatörsutbildning vid GEC för den kraftigt växande solenergimarknaden i Skandinavien, då efterfrågan på kompetens personal växer i och med att antalet installationer av solceller ökar. . I första skedet har två utbildningstillfällen genomförts på svenska vid GEC i GECs regi, där detta utbildningskoncept nu används. Intresset för kursen har varit stort med deltagare från hela landet. Planen är att även göra en utbildning på norska för norska förhållanden.

Nu är det dags för nästa kurstillfälle: 17-19 september! Läs mer om kursen: www.aanc.se 

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Please wait