Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGBrgb emh logotyp rgb                           

Nettverkstreff: Solenergi og internasjonalisering

Vi inviterer til nettverkstreff 5. november - innledninger fra Sunergy, Bright Products, GIEK og Telenor.

Det har skjedd mye i det internasjonale solenergimarkedet de siste årene. Denne utviklingen åpner for globale muligheter for norsk solbransjen. Skal Norge fortsatt ha en sterk posisjon i det globale solmarkedet, må det satses internasjonalt. Denne nettverkssamlingen vil sette norsk solenergiteknologi inn i en global markedskontekst og rette søkelyset mot hvordan man kan bli konkurransedyktig i det internasjonale markedet.

Sted: Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter
Rosenkrantzgate 7 Oslo
Inngang Kristian IV gate
Tid: 5. november kl. 09:00 - 14:00

Påmelding og program finner du her

 

Möjlighet att bidra inom uppdraget om solelstrategi

Energimyndigheten efterfrågar skriftliga bidrag inför uppdraget att ta fram en strategi för ökad användning av solel i Sverige. Syfte är att komplettera det underlag som Energimyndigheten utgår ifrån inom uppdraget.

Miljö- och energidepartementet har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för ökad användning av solel.

Läs mer

Intresserad av att delta på Tillskottsdagen 2015?

Efter fjolårets succé med 26 företag och över 200 studenter är det nu dags för Tillskottsdagen 2015. Årets event kommer att äga rum torsdagen den 15 oktober kl. 16.30 – 21.00 på Nöjesfabriken i Karlstad. Tiden är preliminär.

Läs mer

Karlstads universitet leder forskning om solceller

Karlstads universitet har beviljats ett forskningsanslag på drygt 3,5 miljoner kronor för forskning om solceller i kisel. Kisel har visat sig vara det mest framgångsrika materialet för solceller och det täcker omkring 90 procent av världsmarknaden för solceller idag. Läs mer...

 

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Please wait