Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGBrgb emh logotyp rgb                

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

Kalender

25
sep
Den största internationella konferensen för forskning, teknik och tillämpningar kring

25
sep
Amsterdam hosts the 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition from 25 to 29 September 2017

Stort grattis (Congrats) Getu till ditt ex-jobb!

Getu Temasgen Yeneneh är student på Högskolan Dalarna och har som avslutning på sina studier tillbringat tid på Glava Energy Center för att skriva sitt ex-jobb. Nu kan vi stolt berätta att det är inlämnat och godkänt! Grattis Getu och stort lycka till i framtiden. Ex-jobbet med titeln "Testing of Apis System Platform in Grid-Connected Photovoltaic System and Comparison with Metrum for Fault Detection and Diagnosis" finns att läsa mer om här...

HURRA! Solelskatten försvinner 2017!

Idag berättade finansminister Magdalena Andersson och klimatminister Isabella Lövin att skatten på solel sänks till 0,5 öre/kWh den 1 juli 2017. Det innebär att stora fastighetsägare kan fortsätta bygga solel i Sverige, så länge anläggningarna är max 255 kW per styck.


- En härlig nyhet i novembermörkret som gör att alla fastighetsägare lugnt kan fortsätta bygga solel nästa år och veta att de får använda den utan att betala energiskatt. Utbyggnaden av solel på skolor, sjukhus, flerbostadshus, kontor och köpcentrum kan fortsätta och Sverige kan närma sig våra grannländer Danmark och Tyskland, säger en glad Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

Läs mer i Solkompaniets nyhetsbrev...

Energimyndigheten har tagit fram förslag till solelstrategi

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en strategi för hur användningen av solel ska i kunna öka i Sverige, samt analysera hur solel ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Dessutom ska Energimyndigheten redovisa ett förslag till hur en heltäckande statistik ska kunna tas fram för området el från sol.

Läs mer på Energimyndigheten...

Intelligent Energy Management

Genom den internationella innovationstävlingen och projektet Intelligent Energy Management Challenge ska nya, flexibla lösningar tas fram där byggnaders energisystem anpassas till att solenergi i större utsträckning kan användas och lagras lokalt. Lösningarna testas i svenska kommuner, som sedan har möjlighet att innovationsupphandla dem.

Energihantering som både mäter i realtid och förutser framtiden, självlärande energisystem i byggnader, energilagringens motsvarighet till smartphones och en affärsmodell för smarta lokala energisamhällen.

Glava Energy Center är involverad i två av vinnarna. Dels Amzur Technologies från USA som ska testa sin produkt hos GEC, dels svenska Ferroamp Elektronik som är en av GECs medlemsföretag.

Läs hela artikeln...

Läs hela nyhetsbrevet från IEM...