Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGB                         rgb emh logotyp rgb          

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

Installatörsutbildning - Solceller

Kategori
Ett ecoInside-arrangemang finansierad av Interreg med Arvika kommun som projektägare
Datum
2020-03-17 09:00 - 2020-03-19 17:00

Välkommen till Glava Energy Center vid Glafsfjordens strand i det vackra Värmland. Vi är ett ledande centrum för innovationer inom solenergi med den modernaste utbildnings-utrustningen för att göra dig till en duktig solcellsinstallatör.

Bakgrund:

Behovet av solcellsinstallatörer ökar kraftigt i Sverige nu och de kommande åren. Marknaden fördubblas varje år och bristen på utbildad personal är stor. Branschen är ny och behöver säkra hög kvalitet i installationsarbetet för att den positiva utvecklingen ska fortsätta.

Kursens syfte:

Syftet med kursen är att göra dig till en bättre installatör av solcellsanläggningar kvalitetsmässigt,  ekonomisk och tekniskt.

Du lär dig att koppla teoretisk kunskap till praktiskt installationsarbete. Du får kompetens att genomföra det praktiska arbetet och en teoretisk förståelse för hur du ska göra och varför.

Kursens mål:

Efter avslutad kurs ska Du ha fått nödvändiga kunskaper för att utifrån ritning kunna installera och montera solceller fackmannamässigt för att säkra bra funktion och säker drift. Installationen ska trygga garantier och klara krav från försäkringsbolag, elsäkerhetsverk, brandmyndigheter mm.

Kursinnehåll:

Första dagen får ni den teoretiska bakgrund ni behöver för att göra rätt. Dag 2 ägnar vi halva dagen åt praktiska case. Dag 2 eftermiddag samt dag 3 åt praktisk träning av olika montagesystem innan vi sammanfattar och drar lärdom av vår träning.

 • Solcellsanläggningens funktion. Grundläggande ellära - AC och DC.
 • Solcellsteknik och systemlösningar.
 • Koppling till byggnadens övriga energisystem.
 • Batterier och lagringssystem.
 • Dimensionering av solcellsanläggning för enskild byggnad.
 • Installation av växelriktare och kabelförläggning.
 • Kundservice - Stöd och bidrag till installation. Rotavdrag och solcellsstöd.
 • Att arbeta säkert
 • Montage av solceller på mark. Teori och praktik.
 • Montage av solceller på tak. Teori och praktik.
 • Tydlig guide för en lyckad installation. 

För mer information och anmälan, se pdf eller eller anmäl dig här: www.aanc.se dock senast 6 mars 2020.

 
 

Alla datum

 • Från 2020-03-17 09:00 till 2020-03-19 17:00

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Please wait