Background Image

interreg Sverige Norge 2016 SV RGB                         rgb emh logotyp rgb          

Bli medlem i GEC

Aktuell solstatistik

Smarta elnät

Driftoptimering solparker

 

 

Mätsystem inom EPR-projektet med mönsterigenkänning från Metrum är driftsatta vid de olika testplatserna; GEC Solpark, Arvika Solpark och Arvika Fastigheter och samtidigt är Elteks mikronät i drift vid GEC. 

I ett samarbete med Prediktor har ett examensarbete godkänts vid Högskolan Dalarna och vi ser på en fortsättning i samarbete med Karlstads universitet och Prediktor med examensarbete inom mönsterigenkänning. Tanken är att tillsammans med Prediktor skapa en öppen testplattform för forskare runt om i världen.

 

Studenten Start Hamanee vid Karlstads universitet har genomför praktik hos Jorge Solis och ser på mönster för detektering av snö på moduler. 

 

Projekttid: 2016 - 2018

Finansiärer: Smart Grids PlusHorizon 2020The Research Council of NorwaySwedish Energy Agency and Tübitak.

Detaljerad information om projektet återfinns på engelska: Read more...

Förstudie Smarta elnät

På Glava Energy Center har sedan start studier utförts på ett lokalt energinät för att testa hur det fungerar i praktiken. Mätningar på produktion och konsumtion av energi för hela GEC-området har genomförts och sedan har energibalansen visualiserats. Tester har gjorts på olika typer av energilagring samt på olika tekniska lösningar på laststyrning. Vid solparken står idag batterier som lagrar den ström som solparken genererar under dagen för att sedan användas för att lysa upp solparken under dygnets mörka timmar. 

FAKTA smarta elnät

Ett smart elnät består av olika delar, till exempel vårt traditionella elnät tillsammans med olika typer av elproduktionsanläggningar (vind- eller solkraftverk och biogasanläggningar) samt elektriska installationer i bostäder, lokaler och industrier. Elektriciteten distribueras i olika riktningar, till skillnad från ett traditionellt elnät, där distributionen enbart sker i en riktning. Elproduktionsanläggningarna är geografiskt spridda över i hela landet, till skillnad från de traditionella elnäten, där elproducenterna är få och geografiskt centrerade. Elproduktionen styrs helt efter det man tror sig veta om kommande förbrukning. Överskottet av elektricitet lagras i olika typer av energilager.

Det smarta elnätet styr elkonsumtionen, så att konsumenter utnyttjar elnäten på ett så effektivt sätt som möjligt. Till exempel kan tvättmaskinen köras eller elbilen laddas när det finns gott om energi i nätet, men inte annars, i syfte att möjliggöra hållbara energilösningar.

 

Laststyrning

Ett nytt, amerikanskt styrsystem som ökar egenanvändningen av solel testas i Arvika med förhoppningen om minskade effekttoppar på 20 procent.

Läs mer