16 miljoner till forskningsprojekt vid Karlstads universitet

16 miljoner till forskningsprojekt vid Karlstads universitet

Vetenskapsrådet har beviljat anslag till fyra forskningsprojekt vid Karlstads universitet. Projekten delar på 16 miljoner kronor som fördelas över tre respektive fyra år.

– Det här är en glädjande och välförtjänt framgång för våra forskare och deras forskningsområden, säger rektor Åsa Bergenheim. Dessutom är det viktigt för lärosätet att våra forskare tar del av de medel som fördelas av de nationella forskningsråden. Det är mycket hård konkurrens om bidrag från Vetenskapsrådet och därför en stor prestation varje gång en forskare från Karlstad universitet finns med bland de beviljade projekten.

Hållbara polymersolceller

Ellen Moons, professor i fysik vid Karlstads universitet, får 3 miljoner kronor för att under fyra år studera hållbara solceller. Till skillnad från dagens solceller, som är gjorda av spröda kiselskivor i en energikrävande process, studeras här polymersolceller, som är gjorda av organiska, kolbaserade halvledare. Redan idag är det möjligt att trycka böjbara solceller till en låg kostnad och med en ganska bra verkningsgrad, problemet är att cellerna inte har en tillräckligt lång livslängd än.

– Idag är livslängden på polymersolceller cirka ett år, säger Ellen Moons. För att utvecklas till en billig och förnybar energikälla behöver deras livslängd öka till minst tio år. Därför behöver vi förstå vad det är som begränsar livslängden och vilka mekanismer som ligger bakom de processer som gör att solcellens effekt minskar med tiden.

Glava Energy Center ser fram emot att ta del av Ellens forskning!