2012: Konceptrealisering av tappvarmvattenproducerande sol- och luftvärmepump: Framtagning av funktionsprototyp med syftet att tilltala investerare eller samarbetspartner 

2012: Konceptrealisering av tappvarmvattenproducerande sol- och luftvärmepump: Framtagning av funktionsprototyp med syftet att tilltala investerare eller samarbetspartner