2012: Konstruktion av solcellsstativ i obehandlat naturmaterial

2012: Konstruktion av solcellsstativ i obehandlat naturmaterial

2012: Konstruktion av solcellsstativ i obehandlat naturmaterial
Erik Åberg
Karlstads universitet och Lennart Olsson/Karlstad University and Lennart Olsson