2012: Solvärmepump, fem olika inriktningar Karlstads universitet och SoletAer/Karlstad University and SoletAer

2012: Solvärmepump, fem olika inriktningar Karlstads universitet och SoletAer/Karlstad University and SoletAer

2012: Solvärmepump, fem olika inriktningar 
Karlstads universitet och SoletAer/Karlstad University and SoletAer