2014: Elförsörjning vid användning av den gamla turbinbyggnaden intill Glava Energy Center

2014: Elförsörjning vid användning av den gamla turbinbyggnaden intill Glava Energy Center

2014: Elförsörjning vid användning av den gamla turbinbyggnaden intill Glava Energy Center
Niklas Nyström
Karlstads universitet och GEC//Karlstad University and GEC