2015: Potensialet for PV-anlegg på norske fritidsboliger lokalisert langs kysten av Sörlandet och Östlandet

2015: Potensialet for PV-anlegg på norske fritidsboliger lokalisert langs kysten av Sörlandet och Östlandet