2017: Optimering og simulering av solceller lagt på duk

2017: Optimering og simulering av solceller lagt på duk

2017: Optimering og simulering av solceller lagt på duk
Halvor Krunenes
NMBU, Tarpon Solar och/and Hallbyggarna