2019: Lastprediktering: Med Neuralt Nätverk och Support Vector Regression

2019: Lastprediktering: Med Neuralt Nätverk och Support Vector Regression

2019: Lastprediktering: Med Neuralt Nätverk och Support Vector Regression
Johan Ericson
Karlstads universitet, ACES-projektet och FerroAmp//Karlstad University, ACES Project and Ferroamp Elektronik AB