2020: Konstruktion av mobil solpark

2020: Konstruktion av mobil solpark

2020: Konstruktion av mobil solpark
Henrik Beckman
Karlstads universitet/Karlstad University