2020: Soldrivet bevattningssystem för svenskt jordbruk: Analys av koldioxidutsläpp och kostnad i förhållande till bevattningssystem drivet av dieselmotorpump

2020: Soldrivet bevattningssystem för svenskt jordbruk: Analys av koldioxidutsläpp och kostnad i förhållande till bevattningssystem drivet av dieselmotorpump