2021: Design av solenergi för elbåt

2021: Design av solenergi för elbåt

2021: Design av solenergi för elbåt
Student Högskoleingenjör i elektroteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and Bowter samt projekt ERUF Solkluster