2021: Design och konstruktion av solcell-tester

2021: Design och konstruktion av solcell-tester

2021: Design och konstruktion av solcell-tester
Karlstads universitet/Karlstad University och/and Solar-EraNET-projektet PerDry