2021: Dimensionering & simulering av ett PV-system för en eldriven båt

2021: Dimensionering & simulering av ett PV-system för en eldriven båt

2021: Dimensionering & simulering av ett PV-system för en eldriven båt
Tobias Hjalmarsson, Högskoleingenjör i elektroteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and Bowter samt projekt ERUF Solkluster