2021: Konceptutveckling av justerbart solcellstak för fritidsbåtar: Ett utvecklingsprojekt med syfte att öka laddningskapaciteten för elektriska fritidsbåtar

2021: Konceptutveckling av justerbart solcellstak för fritidsbåtar: Ett utvecklingsprojekt med syfte att öka laddningskapaciteten för elektriska fritidsbåtar

2021: Konceptutveckling av justerbart solcellstak för fritidsbåtar: Ett utvecklingsprojekt med syfte att öka laddningskapaciteten för elektriska fritidsbåtar
Sebastian Friberg, Innovation och designingenjörsprogrammet
Karlstads universitet/Karlstad University och/and Bowter samt projekt ERUF Solkluster