2021: Profilerad PV-modul av sammansatta kiselceller

2021: Profilerad PV-modul av sammansatta kiselceller

2021: Profilerad PV-modul av sammansatta kiselceller
Sebastian Cortes, Civilingenjör i maskinteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and ABECE och projekt ERUF Solkluster