2021: Testprocedur för solcellsinfästningar: Framtagande och genomförande av en testprocedur för infästningssystem avsolcellspaneler för svenskt klimat

2021: Testprocedur för solcellsinfästningar: Framtagande och genomförande av en testprocedur för infästningssystem avsolcellspaneler för svenskt klimat

2021: Testprocedur för solcellsinfästningar: Framtagande och genomförande av en testprocedur för infästningssystem avsolcellspaneler för svenskt klimat
Viktor Tillman, Civilingenjör i maskinteknik
Karlstads universitet/Karlstad University och/and CC90 och projekt ERUF Solkluster