2022: Älvsystem med lokal energiproduktion: En studie för att undersöka samspelet mellan elbehov, solceller, batterilagring och vattenkraft i mindre lokala elnät

2022: Älvsystem med lokal energiproduktion: En studie för att undersöka samspelet mellan elbehov, solceller, batterilagring och vattenkraft i mindre lokala elnät