ARENA SOLKLYNGEN: Fra 55 til 75 solbedrifter i Norge. Nå skal de ut i verden

ARENA SOLKLYNGEN: Fra 55 til 75 solbedrifter i Norge. Nå skal de ut i verden

Selv om det var en firedobling av installert solkraft på taket av norske eneboliger i 2015, er det norske markedet for solenergi forsvinnende lite sammenlignet med våre naboland og resten av Europa.

Samtidig vokser solenergibransjen i Norge. I 2013 talte antall ansatte i selskaper som jobbet med solenergi i Norge totalt 774 personer.

Nå, tre år senere, er antallet steget til knappe 1000 ansatte fordelt på rundt 75 bedrifter, ifølge en kartlegging gjennomført av Multiconsult.

Det er bakteppet når flere aktører i Norges beskjedne solbransje går sammen om å danne en nasjonal klynge for solenergibedrifter.

Läs hela artikeln på www.tu.no