ARIES4 – europeisk innovationsallians för smart hållbar specialisering  

ARIES4 – europeisk innovationsallians för smart hållbar specialisering  

Glava Energy Center deltar i EU-projektet ARIES4 som 2022–2024 ska främja innovationer, relationer och utbyten i högre utbildning, yrkesutbildning, företag och samhälle. Projektet finansieras av EU-programmet Erasmus+ och ska bana väg för en europeisk strategi för smart hållbar specialisering.

Projektet ARIES4 (Alliance of Regional Innovation Ecosystems on Smart & Sustainable Specialization Strategies) är en europeisk innovationsallians bestående av totalt 16 partners från fyra europeiska regioner: svenska Värmland, spanska Navarra, danska Syddanmark och bulgariska Gabrovo. Det övergripande målet för projektet, som huvudsakligen finansieras av EU-programmet Erasmus+, är att främja innovation, samarbete, och kunskapsutbyte mellan lärosäten, yrkesutbildning, offentlig sektor, näringsliv och samhälle. Från Värmland deltar förutom Glava Energy Center även Karlstads universitet och Region Värmland.

Internationella utbyten och nya verktyg

Som centrum för utveckling och testning av innovationer inom solenergi och energisystem, ett solcellsutbildningscenter och ett solenergiinnovationskluster har Glava Energy Center mycket kompetens att bidra med till ARIES4. Dessutom samarbetar Glava Energy Center med Karlstad universitet och andra regionala aktörer kring hållbara systemlösningar med solel i centrum inom ramen för en regional strategi för hållbar smart specialisering. ARIES4 kommer att ge viktig internationell input till det arbetet.

Genom projektet kommer Glava Energy Center också att kunna erbjuda verktyg till medlemsföretag som är i behov av kunskap, kompetenser och färdigheter. Vidare kan Glava Energy Center skapa relationer och utbyten med internationella partners som hanterar liknande frågeställningar om förnybar energi. Potentiella samarbeten med Navarraregionen har redan identifierats. Glava Energy Center kan genom projektet också jobba mer intensivt med sin målsättning att bidra till en övergång till hållbara affärsmodeller inom näringslivet.

Bana väg för smart hållbar specialisering

EU:s innovationspolicy utgår från en så kallad smart specialiseringsstrategi (Smart Specialization Strategy, S3) där regionala konkurrensfördelar ska identifieras och förstärkas. Men S3-strategin står inför en stor utveckling genom förslaget att övergå till en smart specialiseringsstrategi för hållbar och inkluderande tillväxt (Smart Sustainable Specialization Strategy S4+). Strategiförändringen ska ske mot bakgrund av den europeiska gröna given, alltså EU:s strategi för att nå sitt klimatmål för 2050, och de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Innovationsalliansen bakom projektet ARIES4 syftar till att bana väg för övergången från smart specialisering S3 till smart hållbar specialisering S4+. Projektet syftar till att skapa ett system för samarbete och kunskapsflöde mellan huvudaktörerna i smarta specialiseringsstrategier, alltså lärosäten, yrkesutbildningsleverantörer, den offentliga sektorn, näringslivet och samhället i stort. Detta för att säkerställa förekomsten av de färdigheter, verktyg och attityder som krävs för utvecklingen från S3 till S4+.

FAKTA ARIES4

ARIES4 är ett treårigt projekt 2022–2024 med en budget på 1,7 miljoner euro, varav 1,36 miljoner euro finansieras av EU genom programmet Erasmus+. Deltagande regioner är svenska Värmland, spanska Navarra, danska Syddanmark och bulgariska Gabrovo. De fyra deltagande regionerna omfattar totalt 16 samarbetspartners. Projektet koordineras av universitetet i Navarra. Från Värmland deltar förutom Glava Energy Center även Karlstad universitet och Region Värmland.

FAKTA ERASMUS+

Genom EU-programmet Erasmus+ kan organisationer samarbeta med organisationer i andra länder med målet att utveckla, överföra och implementera innovativa metoder. Samarbetet kan exempelvis ske genom så kallade innovationsallianser som förväntas stärka Europas innovationskapacitet inom högre utbildning, yrkesutbildning, företag och det omkringliggande samhället.

Mer information om projektet…

Artikel på spanska om projektet…