Arvika kan få ny prestigeutbildning: ”Många lediga jobb”

Arvika kan få ny prestigeutbildning: ”Många lediga jobb”

Idag har Arvika Näringslivscentrum – eller kommer att ha – tre yrkeshögskoleutbildningar; energitekniker, kyl- och värmepumpstekniker och digitaliseringsledare inom välfärden.

Utbildningen som energitekniker driver man sedan tidigare och har därtill en ny treårsperiod framför sig, utbildningen som kyl- och värmepumpstekniker är alldeles ny medan utbildningen till digitaliseringsledare inom välfärden kommer att starta i december.

Får centret som man vill tillkommer dessutom en fjärde YH-utbildning, som solenergitekniker i samverkan med Glava Energy Center.

Läs hela artikeln av Hans-Åke Henriksson på Arvika Nyheter…

Foto på Lars Bjerge, chef för yrkeshögskolorna i Arvika och lärare på energiteknikerutbildningen är taget av Hans-Åke Henriksson, Arvika Nyheter