Teknik i Väst

Teknik i Väst

Eldistribution – Distribution of power

Teknik i Väst är ett resursbolag för drift och skötsel inom områdena gator och vägar, vatten och avlopp samt renhållning för Arvika och Eda kommuner. Dessutom hanterar vi verksamheterna elnät, fjärrvärme, fiber och kraft för Arvikas behov, samt driften av Årjängs nät.

www.teknikivast.se