Batterilagring för fastigheter

Batterilagring för fastigheter

31 maj – 1 juni 2023

En 2-dagarskurs som ger dig kunskap och kompetens att planera och projektera smarta lösningar för effektiv batterilagring. Du lär dig om hårdvara, mjukvarustyrning och övergripande system Du blir en del av en växande framtida marknad.

Efterfrågan från marknaden av smarta helhetslösningar för energilagring ökar snabbt särskilt bland större fastighetsägare. Batteripriserna är på väg ner, ersättningen för att bidra till elnätet och säkra elnätets stabilitet och kvalitet på väg upp.

Behovet av duktiga projektörer som kan jobba med solel och batterilager kommer att växa snabbt. Vi vill ge dig som projektör kunskap att kunna skräddarsy batterilagringssystem som passar dina kunders behov, och bli den som fastighetsägare vänder sig till nu när tekniken utvecklas och den ekonomiska vinningen för fastighetsägare säkras.

Du hjälper anläggningssägaren att: öka självförsörjandegraden, bli mindre känslig för elpriset och sänka kostnaden för effektabonnemang. Men också att bygga vidare på sitt varumärke och stärka Sveriges elnät via lönsamma investeringar. Fokus på kursen är större fastigheter och anläggningar.

För mer information och anmälan, vänligen besök www.aanc.se…