Bli medlem

Glava Energy Center

vill du bli medlem?

För medlemskap i Glava Energy Center krävs att företaget eller organisationen bedriver verksamhet eller är aktiva inom solenergi och energisystem.

Medlemskap kan i förekommande fall även beviljas för annan juridisk person och privatperson som visar intresse för föreningens verksamhet. Genom sitt medlemskap har alla medlemmar möjlighet att påverka innehållet i de aktiviteter och projekt som drivs av Glava Energy Center.

Beslut om medlemskap tas av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte.

 

medlemsskap och ansökan

Som medlem har ni möjlighet att påverka innehållet i de aktiviteter och projekt som drivs av Glava Energy Center. Det kan vara att delta i innovations- och studentprojekt, ta del av mätdata från Glava Energy Centers solpark, delta i seminarier, konferenser och kurser till reducerat pris mm.

För ansökan om medlemsskap, fyll i medlemsansökan här intill och skicka in den till oss per vanligt post eller e-post enligt instruktion.

Beslut om medlemskap tas av styrelse vid ordinarie styrelsemöte.

Medlems- och serviceavgifter

Medlemsavgiften återspeglar medlemsskapet och varierar beroende på om det är en privatperson eller en stor organisation.

Företag

Utöver medlemsavgift tillkommer en serviceavgift för företagsmedlemmar.

Serviceavgiften återspeglar medlemmens nyttjande och gjorda investeringar i föreningen. Storleken bestäms i samråd med den blivande medlemmen.

Universitet, högskolor och andra lärosäten

Den totala avgiften för universitet, högskolor och lärosäten är 13.000 kronor per år.

Privatpersoner

Medlemsavgiften för privatpersoner är 650 kronor per år inkl moms. Ingen serviceavgift tillkommer.