Bli medlem

Glava Energy Center

vill du bli medlem?

För medlemskap i Glava Energy Center krävs att företaget eller organisationen bedriver verksamhet eller är aktiva inom solenergi och energisystem.

Medlemskap kan i förekommande fall även beviljas för annan juridisk person och privatperson som visar intresse för föreningens verksamhet. Genom sitt medlemskap har alla medlemmar möjlighet att påverka innehållet i de aktiviteter och projekt som drivs av Glava Energy Center.

Beslut om medlemskap tas av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte.

 

medlemsskap och ansökan

Som medlem har ni möjlighet att påverka innehållet i de aktiviteter och projekt som drivs av Glava Energy Center. Det kan vara att delta i innovations- och studentprojekt, ta del av mätdata från Glava Energy Centers solpark, delta i seminarier, konferenser och kurser till reducerat pris mm.

För ansökan om medlemsskap, fyll i medlemsansökan här intill och skicka in den till oss per vanligt post eller e-post enligt instruktion.

Beslut om medlemskap tas av styrelse vid ordinarie styrelsemöte.

Medlems- och serviceavgifter

Medlemsavgiften återspeglar medlemsskapet och varierar beroende på om det är en startup, företag, investerare, offentlig organisation eller utbildningssamordnare/FoU.

Startups

Företag

Investerare

Offentliga organisationer

Utbildning och FoU