Bli medlem

Bli medlem

För medlemskap i Glava Energy Center krävs att företaget eller organisationen bedriver verksamhet eller är aktiva inom förnybar energi eller energieffektivisering. Medlemskap kan i förekommande fall även beviljas för annan juridisk person och privatperson som visar intresse för föreningens verksamhet. Genom sitt medlemskap har alla medlemmar möjlighet att påverka innehållet i de aktiviteter och projekt som drivs av Glava Energy Center.

Beslut om medlemskap tas av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte.

 

Medlemsavgift per år

Medlemsavgiften ligger mellan 1.000 kronor och 30.000 kronor beroende på om det är en privatperson eller en stor organisation. 

Serviceavgift per år

För företag:

Utöver medlemsavgift som återspeglar ett medlemskap i föreningen tillkommer en serviceavgift för företag i föreningen som kan variera mellan 1000 kronor och 20000 kronor. Serviceavgiften är tänkt att återspegla medlemmarnas nyttjande och investeringar i föreningen. Storleken på serviceavgiftens bestäms efter diskussioner med föreningens ledning/styrelse.

För universitet, högskolor och andra lärosäten:

8000 kronor

För privatpersoner:

Ingen serviceavgift.

 

Medlemsinsats

För företag, universitet, högskolor och andra lärosäten:

Alla nya medlemmar betalar en engångssumma det första året i form av en medlemsinsats på 1000 kronor.

För privatpersoner:

Privatpersoner betalar ingen engångssumma första året. Däremot önskar styrelsen att privatpersoner bifogar en avsiktsförklaring med medlemsansökan.

 

Medlemsansökan

Ansök om medlemskap, genom att fylla i och skick in ANSÖKAN OM MEDLEMSSKAP till Glava Energy Center enligt instruktionerna i blanketten.