Belysning i busskurer

Belysning i busskurer

Glava Energy Center har deltagit i tester hur man på ett kostnadseffektivt och ”vandal”-fritt sätt kan lösa belysningen i avskilt belägna busskurer. Det handlar om fristående soldriven LED-belysning för busshållplatser där solmodulerna är tillverkade i plast istället för det traditionella glaset.

På bara fyra veckor under hösten 2012 utvecklade GEC tillsammans med SC Burman AB och Karlstads kommun prototyper att testa i en busskur utmed väg 62. I projektet byggde man två olika typer av nya lösningar som jämför funktion och prestanda med befintlig teknologi.

I samarbete med

Karlstads kommun, SC Burman, Arvika kommun och TG Slip och Mekanik.