Glava Energy Center

Projekt

Glava Energy Centers projekt

ecoINSIDE 2015 – 2021 ecoINSIDE er et prosjekt som skal fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom