Glava Energy Center

Teknikområden

Driftoptimering solparker

    Mätsystem inom EPR-projektet med mönsterigenkänning från Metrum är driftsatta vid de olika testplatserna; GEC Solpark, Arvika Solpark och Arvika Fastigheter och samtidigt är

Förstudie Smarta elnät

På Glava Energy Center har sedan start studier utförts på ett lokalt energinät för att testa hur det fungerar i praktiken. Mätningar på produktion och

Laststyrning

Ett nytt, amerikanskt styrsystem som ökar egenanvändningen av solel testas i Arvika med förhoppningen om minskade effekttoppar på 20 procent.

Solkok

Mot bakgrunden att 3 miljarder människor lagar mat med biobränslen vilket bidrar till både lokala och globala miljöproblem med avskogning och utsläpp av växthusgaser så

Solcelleduk

To norske ingeniører vil gjøre solceller mer vanlige: En kombinasjon av tynnfilm-solceller og støpte laminatduker kan gi strømproduserende, fleksible duker med utallige bruksområder. Det hele

Teknikområden

Glava Energy Center är ett utvecklingscentra inom olika teknikområden. Vi har bland annat en väderstation, ett energilagringssystem, en vindmätningsmast samt nya stativ- och solmodulteknologier. Det

Vindmätningsmast

Vindmätningsmasten: är 30 meter hög har vindgivare på 15 respektive 30 meters höjd har egen strömförsörjning via en solpanel loggar mätningarna via en webb-lösning från TEROC

Väderstation

Mäter sex olika solkomponenter:  direkt solinstrålning indirekt solinstrålning global solinstrålning anläggningsvinklade solinstrålning (två olika) markreflekterad strålning samt allmänna väderparametrar såsom lufttryck, temperatur, luftfuktighet, nederbörd, vindhastighet och vindriktning.

Belysning i busskurer

Glava Energy Center har deltagit i tester hur man på ett kostnadseffektivt och ”vandal”-fritt sätt kan lösa belysningen i avskilt belägna busskurer. Det handlar om

Belysning i löpspår

Glava Energy Center har stöttat SC Burman AB under utvecklingen av en ny typ av belysning i löpspår och en prototyp installerades för test i

Värmepump

Glava Energy Center har i samarbete med Soletaer AB (tidigare Värmestugan AB) och studenter från Karlstads universitet konstruerat en sol-luft värmepump för uppvärmning av tappvarmvatten

Offgridsystemet

På Glava Energy Center finns fem separata offgrid-system i olika storlekar. Ett offgrid-system är ett icke nätanslutet, fristående system av solpaneler som kopplats till batterier.