Glava Energy Center

Mätning

Vindmätningsmast

Vindmätningsmasten: är 30 meter hög har vindgivare på 15 respektive 30 meters höjd har egen strömförsörjning via en solpanel loggar mätningarna via en webb-lösning från TEROC

Väderstation

Mäter sex olika solkomponenter:  direkt solinstrålning indirekt solinstrålning global solinstrålning anläggningsvinklade solinstrålning (två olika) markreflekterad strålning samt allmänna väderparametrar såsom lufttryck, temperatur, luftfuktighet, nederbörd, vindhastighet och vindriktning.