Glava Energy Center

Smarta elnät

Driftoptimering solparker

    Mätsystem inom EPR-projektet med mönsterigenkänning från Metrum är driftsatta vid de olika testplatserna; GEC Solpark, Arvika Solpark och Arvika Fastigheter och samtidigt är

Förstudie Smarta elnät

På Glava Energy Center har sedan start studier utförts på ett lokalt energinät för att testa hur det fungerar i praktiken. Mätningar på produktion och

Laststyrning

Ett nytt, amerikanskt styrsystem som ökar egenanvändningen av solel testas i Arvika med förhoppningen om minskade effekttoppar på 20 procent.