Glava Energy Center

Uncategorised

Välkommen Otovo, som ny GEC-medlem!

GEC välkomnar Otovo AS/AB som ny medlem i föreningen.  Otovo har specialisterat sig på skräddarsydda solel-lösningar som hjälper dig som kund att lagra och använda

Byn Bokosso i Kamerun får el

Lights and television is on. On August 14 we finally switched on the lights in the village of Bokosso to the amazement and joy of