Glava Energy Center

Utbildning

Certifieringskurs för solcellsmontörer

Nästa kurs är under planering… Sedan slutet av 2021 har branschföreningen Svensk Solenergi en certifiering för solcellsmontörer. Branschen vill synliggöra de företag som håller hög

Projektledare – Solenergi

Nästa kurs är under planering… För att montering, kvalitetssäkring och arbetsmiljö ska fungera på rätt finns ett stort behov av montageledare som har rätt kunskaper

Batterilagring för fastigheter

19 – 20 oktober 2022 En 2-dagarskurs som ger dig kunskap och kompetens att planera och projektera smarta lösningar för effektiv batterilagring. Du lär dig

Grundläggande installatörsutbildning

27 – 29 september 2022 En kurs där du både får teoretisk kunskap för hur du ska göra och varför och får genomföra praktiska moment

Projektörsutbildning inom solel, webb-kurs

19 – 21 september 2022 En kurs för dig som projekterar solcellssanläggningar och som ger trygghet genom att få kunskap inom juridik, produktkunskap, systemvetenskap och

Utbildningsanordnare

Karlstads universitet – www.kau.se  NMBU – www.nmbu.no IFE – www.ife.no  Högskolan i Dalarna – www.du.se

Providers of Education

Karlstad University – www.kau.se/en NMBU – www.nmbu.no/en IFE – www.ife.no/en Dalarna University – www.du.se/en

Education

  Glava Energy Center are focusing on skills development has led to a very good cooperation with education providers in Sweden and Norway. Many thesis

Utbildning

Glava Energy Centers fokus på kompetensutveckling har lett till ett mycket gott samarbete med utbildningsanordnare i Sverige och Norge. Många exjobb har under årens lopp

Examensjobb

2017: Developing a planning- and communication tool for solar power plants in Sweden Paul Dahm  Hochschule Flensburg     2017: Feasibility of DC microgrids for rural