Glava Energy Center

GEC-kurser

Batterilagring för fastigheter

Nästa kurs är under planering En 2-dagarskurs som ger dig kunskap och kompetens att planera och projektera smarta lösningar för effektiv batterilagring. Du lär dig

Grundläggande installatörsutbildning

Nästa kurs är under planering… En kurs där du både får teoretisk kunskap för hur du ska göra och varför och får genomföra praktiska moment

Projektörsutbildning inom solel, webb-kurs

Nästa kurs är under planering… En kurs för dig som projekterar solcellssanläggningar och som ger trygghet genom att få kunskap inom juridik, produktkunskap, systemvetenskap och

Certifieringskurs för solcellsmontörer

Nästa kurs är under planering… Sedan slutet av 2021 har branschföreningen Svensk Solenergi en certifiering för solcellsmontörer. Branschen vill synliggöra de företag som håller hög

Projektledare – Solenergi

Nästa kurs är under planering… För att montering, kvalitetssäkring och arbetsmiljö ska fungera på rätt finns ett stort behov av montageledare som har rätt kunskaper