Certifieringskurs för solcellsmontörer

Certifieringskurs för solcellsmontörer

Nästa kurs är under planering…

Sedan slutet av 2021 har branschföreningen Svensk Solenergi en certifiering för solcellsmontörer. Branschen vill synliggöra de företag som håller hög kvalitet, är effektiva och innehar rätt kunskap om montage och installation. Certifieringen består av ett teoretiskt prov som den här utbildningen förbereder för, samt intyg på praktisk kompetens. Den praktiska kompetensen intygas i första hand av arbetsgivare, eller tidigare arbetsgivare.

Certifierade montörer garanteras hålla en hög nivå i montagearbetet och har högt säkerhetsmedvetande. En extra trygghet för kunder och arbetsgivare, och en viktig faktor i valet av installationsfirma.

Kursinnehåll

Hur genomförs utbildningen:
Två dagars lärarledd webbutbildning med fokus på frågeställningar som är relevanta för att klara utbildningen och certifieringen. Kursen ger dig en fördjupad kunskap för monteringsarbetets olika moment, och en ökad trygghet i ditt arbete.
Vi använder Zoom som plattform. 

Kursinnehåll:
    Arbetsmiljö och säkerhet
    Produktkunskap och DC-projektering
    Mekaniska infästningar, ballast och takkunskap
    Elinstallationslagar och -regler
    Övriga teman som behandlas är egenkontroller, dokumentation, elsäkerhet, kabelförläggning, kontaktering och montagesystem
Vid anmälan får du ett digitalt inläsningsmaterial från Glava Energy Center, framtaget av vår lärare Tim Ljunggren på Senergia.
Efter utbildningen får du en inbjudan till en dag med praktiska övningar och fördjupade diskussioner på Glava Energy Center utanför Arvika. Möjlighet till övernattning till självkostnadspris.

Läs mer på AANCs uppdragsutbildning…Nästa