Coompanions rådgivare utbildas i energigemenskaper 

Coompanions rådgivare utbildas i energigemenskaper 

I slutet av januari kom Coompanion-rådgivare från hela Sverige till Glava Energy Center för att delta i en tvådagarsutbildning om energigemenskaper. Utbildningen arrangerades av Coompanion Värmland och på schemat stod föreläsningar av experter inom energi, lagring och effektbalansering. 

Energigemenskaper, eller energikooperativ, innebär att lokala aktörer går ihop för att tillsammans producera, lagra och dela förnyelsebar energi, exempelvis solenergi. Det kan handla om hushåll i en by, ett flerbostadshus eller längs en villagata, små företag eller föreningar. 

Ökad efterfrågan på rådgivning

På Coompanion, en organisation som arbetar för att främja kooperativt företagande, förväntar man sig en stor och ökad efterfrågan på rådgivning kring energigemenskaper framöver. 

– Energigemenskaper organiseras kooperativt och kan dels bidra till ett mer robust elsystem, dels betyda billig förnybar energi till medlemmarna. Vi på Coompanion behöver komplettera vår kompetens om kooperativt företagande med energikunskaper i syfte att svara upp mot den efterfrågan vi redan möter, säger Leif Tyrén, verksamhetsledare vid Coompanion Värmland som arrangerade utbildningen.

Kooperativt företagande är en entreprenörskapsform som bland annat karaktäriseras av ett demokratiskt ägande och styrande samt ett värnande av hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Coompanion finns i hela Sverige, med 25 självständiga regionala organisationer. Fler än 20 rådgivare från 14 av de regionala Coompanion-organisationerna deltog i utbildningen i energigemenskaper i Glava den 24–25 januari. Att lägga utbildningen på plats i Glava var logiskt, enligt Leif Tyrén.

– Coompanion Värmland samarbetar med Glava Energy Center i energifrågor så Glava var bästa möjliga lokalisering för utbildningen, säger han. 

Givande dialog med energiaktörer

Under Coompanions utbildning fick deltagarna bland annat en rundvisning i Glava Energy Centers solpanelpark.

– Vi på Glava Energy Center kan förmedla kunskap kring hållbara energisystem och på plats i Glava kan detta förstärkas genom att vi kan visa upp olika typer av systemlösningar, säger Magnus Nilsson, VD Glava Energy Center.

Att aktörer som Coompanion väljer att lägga interna verksamhetsdagar och utbildningar i Glava är mycket givande även för Glava Energy Center.

– Vi uppskattar interaktionen med alla energiaktörer! Vi lär oss av dialogerna och deras kunskap från sina respektive områden, säger Magnus Nilsson.

Ser enorma möjligheter

Hur ser då framtidsutsikterna ut för energigemenskaper i Sverige? Klart är att energigemenskaper bildas runt om i Europa och att även Sverige behöver hitta nya hållbara energilösningar. 

– Möjligheterna är enorma! Sverige har generellt fantastiska möjligheter att producera förnybar energi. Problemet i dag handlar främst om lagstiftning, juridik och nätägarnas monopol. Men samtidigt finns en uttalad ambition om att Sverige ska ställa om, att vi ska bli klimatsmarta. Energigemenskaper skulle, om politiken menar allvar, kunna bli ett självspelande piano för en sådan omställning, säger Leif Tyrén, verksamhetsledare vid Coompanion Värmland.

Bildtext: Rådgivare från 14 regionala Coompanion-organisationer på plats i Glava Energy Centers solpark. Foto: Glava Energy Center.

Ett 20-tal personer står samlade i grupp framför en rad av solpaneler i en solpanelpark.