CRE8 – en tävling i kreativitet!

CRE8 – en tävling i kreativitet!

CRE8 är en fartfylld metod för kreativ problemlösning i tävlingsform som utvecklats vid Karlstads universitet. Tävlingen har tidigare hållits i Stockholm med Järnkontoret som då ville skapa en kreativ process för att utveckla sig inför framtiden och då var det elva lag från olika lärosäten rumt om i Sverige som deltog.

Nu har tävlingen hållits på Glava Energy Center och fem lag med studenter från Högskolan Dalarna och Karlstads universitet ägnade en dag åt att lösa ett konkret problem för Karlstadsföretaget Mundati. Mundati utvecklar och säljer hygien- och sanitetssystem till länder som saknar vatten och avlopp. Det finns dock stora problem kring dessa sanitetssystem. Hur får man folk att använda dem? Hur garanterar man den personliga säkerheten? Uppdraget åt lagen var att ta fram kreativa lösningar som ger Mundati helt nya sätt att ge, och visa på, värde.

Dagen var mycket intensiv då man både skulle hinna med att presentera problemet, hitta en bra lösning och presentera lösningen inför en jury på ett bra sätt! Både representanter från Mundati och alla studenter uppskattade dagen mycket!

Vinnare var lag 4:

Marcelin Gerardi, Eramsus-energi – Högskolan Dalarna
Jennifer Johansson, PAL prog – Högskolan Dalarna
Fredrik Erlandsson, Kommunikation och PR – Karlstads universitet
Frida Longnell, Civilingenjör Industriell ekonomi – enrgi och miljö – Karlstads universitet

Henrik Smedberg, Mundati tillssammans med Lag 4.

Första bilden: Patrik Bångerius, Karlstads universitet tillsammans med juryn, som består av Eva Björseth, Henrik Smedberg, Ellen Moons och Magnus Nilsson.