Dags för ny Installatörsutbildning Solceller

Som en aktivitet i det gränsöverskridande Interreg-projektet har ecoINSIDE2 utvecklat ett utbildningskoncept för en 3-dagar lång installatörsutbildning vid GEC för den kraftigt växande solenergimarknaden i Skandinavien, då efterfrågan på kompetens personal växer i och med att antalet installationer av solceller ökar. . I första skedet har två utbildningstillfällen genomförts på svenska vid GEC i GECs regi, där detta utbildningskoncept nu används. 

Den 20 – 22 maj kör vi nästa installatörsutbildning av solceller i samverkan med Arvika Näringslivscentrum. Det är en 3-dagarskurs riktad till dig som har viss erfarenhet. Vid förra tillfället vi körde kursen kom det installatörer från Piteå i norr till Malmö i söder, så vi ser att utbildningen behövs.

För mer information och anmälan, besök www.aanc.se…