Dags för föreningsstämma!

Dags för föreningsstämma!

Vi kallar till digital föreningsstämma i år! Varmt välkommen att närvara den 4 maj. Mer information och agenda för dagen återfinns i vår kalender…