DEBATT: Regeringen glömde solen

Energikommissionens bild av Sveriges framtida elförsörjning är orealistisk, då den inte ser solenergi som stor möjlighet, skriver bland annat fyra forskare.

Läs hela debattartikeln skriven av Solenergiplattformen…