Driftoptimering solparker

Driftoptimering solparker

 

 

Mätsystem inom EPR-projektet med mönsterigenkänning från Metrum är driftsatta vid de olika testplatserna; GEC Solpark, Arvika Solpark och Arvika Fastigheter och samtidigt är Elteks mikronät i drift vid GEC. 

I ett samarbete med Prediktor har ett examensarbete godkänts vid Högskolan Dalarna och vi ser på en fortsättning i samarbete med Karlstads universitet och Prediktor med examensarbete inom mönsterigenkänning. Tanken är att tillsammans med Prediktor skapa en öppen testplattform för forskare runt om i världen.

 

Studenten Start Hamanee vid Karlstads universitet har genomför praktik hos Jorge Solis och ser på mönster för detektering av snö på moduler. 

 

Projekttid: 2016 – 2018

Finansiärer: Smart Grids PlusHorizon 2020The Research Council of NorwaySwedish Energy Agency and Tübitak.

Detaljerad information om projektet återfinns på engelska: Read more…