Our Members

Glava Energy Center

Arvika Teknik AB

Distribution of electricity/Eldistribution

BayWa r.e., Stockholm

Developer and manufacturer/Utveckling och tillverkning

Bowter AB, Arvika

Developer and manufacturer/Utveckling och tillverkning

CC90 Composite AB, Västerås

Utveckling, tillverkning, projektering, försäljning  och montage av förnybara produkter.

Checkwatt AB, Danderyd

Mätning och analys/Measuring and Analytics

Co2Pro AB, Skärhamn

Wholesale and distributor in energy saving/Grossist- och distributörsföretag inomenergibesparing

Delabglava AB, en del av Sun4Energy, Glava

Solar power plants/Solelanläggningar

Ejdestigs Marketing & Consulting AB, Falkenberg

Solar power plants/Solelanläggningar

Ellevio AB

Ett av Sveriges ledande elnätsbolag.

Enersys AB, Karlstad

Energy storage/Energilager

Ferroamp Elektronik AB

Järfälla – Electronic equipment/Kraftelektronik

Fortum Power & Heat AB

Karlstad – Distribution of electricity/Eldistribution

Fusen AS

Oslo – Project management, solar power plants/Projektledning, Solelanläggningar

Hillringsbergs lantbruk AB

Hillringsberg – Agriculture/Lantbruk

IFE Institutt for energiteknikk forskning och utveckling

Kjeller – RnD, education/FoU, utbildning

Innos AS

Oslo – Solar power plants/Solelanläggningar

Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap - Karlstads university

Karlstad – RnD, education/FoU, utbildning

Kraftpojkarna AB

Västerås – Solar power plants/Solelanläggningar

Kube Energy

Oslo – Solar power plants/Solelanläggningar

Kunnskapsbyen Lilleström

Kjeller – Cluster organization/Klusterorganisation

Life Interational Foundation for Ecology AB

Karlstad – Cluster organization/Klusterorganisation

LRF - Lantbrukarnas riksförbund

Karlstad – Agriculture/Lantbruk

Mattsson Consulting AB

Eldistribution and transmission/eldistribution och transmission

Metrum AB

Göteborg – Measurment/Mätning

Multiconsult AS

Oslo – Project management/Projektledning

NMBU Norges miljö- og biovitenskpelige universitet

Trondheim – RnD, education/FoU, utbildning

Nordic Solar AB

Töcksfors – Solar power plants/Solelanläggingar

Norsk solenergiforening

Skjetten – Skills development/Kompetensutveckling

Otovo AB

Oslo – Leasing Solar Modules/Leasing Solelanläggningar

Paradisenergi AB

Göteborg – Solar power plants/Solelanläggningar

Perfekta Industrier AB

Arvika – Machining of moudled blanks/Mekaniskt bearbetade detaljer

Pixii AS

Sandvika/Kristiansand – Electronic equipment/Kraftelektronik

RISE

Stockholm – Research/Forskning

Scatec AS

Oslo – Solar power plants/Solelanläggningar

SC Burman AB

Karlstad – Led-lightning/LED-belysning

Solarope AB

Västra Frölunda – Solar power plants/Solelanläggningar

Solcellskollen AB

Göteborg – Solar Blog/solblogg

Solenergi & Teknik i Åmål AB

Åmål – Solar power plants/Solelanläggningar

Solkompaniet AB

Stockholm – Solar power plants/Solelanläggningar

SW Energi & Miljö Byrån

Arvika – Project management, education/Projektledning, Utbildning

Stellavik AB

Arvika – Developer and manufacturer/Utveckling och tillverkning

SweModule Renewable Sun Energy Sweden AB

Arvika – Manufacturer/Tillverkning 

Tarpon Solar AS

Aurskog – solar power on canvas/Solmoduler på canvasduk

Teroc AB

Köping – Measuring/Mätning

Universitetet i Oslo, Institutt för teknologisystemer (ITS)

Oslo – FoU/Forskning och utveckling

Number of private memberships

4 individuals (names are only are published on their own request)

We're members of