Glava Energy Center

Thesis Works

Thesis Works

Nr 53/2020: PV ställplats El-design (pågående)
Uppsala universitet/Uppsala University

 

Nr 52/2020: Mobil PV El-design (pågående)
Karlstads universitet/Karlstad University

 

Nr 51/2020: Epishinetest (pågående)
Karlstads universitet/Karlstad University

 

Nr 50/2020: Solbevattning (pågående)
Karlstads universitet/Karlstad University

 

Nr 49/2020: Syresättning (pågående)
NMBU

 

Nr 48/2020: Markstativ (pågående)
Karlstads universitet/Karlstad University

 

Nr 47/2020: PV-ställplatsdesign (pågående)
Karlstads universitet/Karlstad University

 

Nr 46/2020: Mobil PV-design (pågående)
Karlstads universitet/Karlstad University

 

Nr 45/2019: Lastprediktering med AI
Tomohiro Oka
Tokyo Tech, ACES project, Ferroamp Elektronik AB

 

Nr 44/2019: Utvärdering av kontrollstrategier för batterilager
Chihiro Kato
Tokyo Tech, ACES project, Ferroamp Elektronik AB

 

Nr 42-43/2019: Solar tent: A photovoltaic generator model for a flexible fabric with inbuilt cells 
Manhal Ali och Tammam Ali
Högskolan Dalarnar/Dalarna University 

 

Nr 41/2019: Lastprediktering: Med Neuralt Nätverk och Support Vector Regression
Johan Ericson
Karlstads universitet, ACES-projektet och FerroAmp//Karlstad University, ACES Project and Ferroamp Elektronik AB

 

Nr 35-40/2018: Design och konstruktion av övningsanläggning
Amelia Oller, Linnea Lindström, Madeleine Stolpe, Andrea Carlgren, Emma Ekberg Berry, Elin Luedtke
Uppsala universitet/Uppsala University

 

Nr 34/2017: Developing a planning- and communication tool for solar power plants in Sweden
Paul Dahm 
Hochschule Flensburg  

 

Nr 33/2017: Feasibility of DC microgrids for rural electrification
Krishna Prasad Vijayaragavan
Högskolan Dalarnar/Dalarna University 

 

Nr 32/2017: Optimering og simulering av solceller lagt på duk
Halvor Krunenes
NMBU, Tarpon Solar och/and Hallbyggarna

 

Nr 31/2017: Consequences of Nordic Conditions on the Performance of Large-Scale Building Applied PV Installations
Ali Kurdia
Högskolan Dalarna och IFE/Dalarna University and IFE

 

Nr 30/2017: Feasibility of DC microgrids for rural electrification
Krishna Prasad Vijayaragavan 
Högskolan Dalarna, Eltek och Sunergy/Dalarna University, Eltek and Sunery

 

Nr 29/2017: Performance Analysis of a Building Integrated Photovoltaic System in Norway
Iyyaswamy Prashanth Ramaswamy
Högskolan Dalarna och IFE/Dalarna University and IFE

 

Nr 28/2017: Utformning av kokenhet på solkokare: Designprojekt för den östafrikanska marknaden
Hampus Nilsson
Karlstads universitet och SoletAer//Karlstad University and SoletAer

 

Nr 27/2016: Optimering Solvärmepump
Högskolan Dalarna och SoletAer/Dalarna University and SoletAer

 

Nr 26/2016: Solenergi-teknologi
Karlstads universitet och IFE/Karlstad University and IFE

 

Nr 25/2016: Test of solar collector
Kumar Gokula Manikandan Senthil
Högskolan Dalarna och SoletAer/Dalarna University and SoletAer

 

Nr 24/2016Solar power on the top of the world: Possibilities to provide the school in Thade, in Nepal, with electricity from a solar cell system
Linnea Knutsson Gunnarsson
Karlstads universitet/Karlstad University

 

Nr 23/2016: Polymer/silicon hybrid solar cells: Fabrication and electrical properties
Sanna Lander
Karlstads universitet/Karlstad University

 

Nr 22/2016Sustainability assesment of descentralised solar projects
Ninad Mutatkar
KTH//KTH Royal Insitute of Technology

 

Nr 21/2016: Analyzing the Effect of Soiling on the Performance of a Photovoltaic System of Different Module Technologies in Kalkbult, South Africa
Ashenafi Weldemariam Gebregiorgis
Högskolan Dalarna/Dalarna University

 

Nr 20/2016: Testing of Apis System Platform in Grid-Connected Photovoltaic System and Comparison with Metrum for Fault Detection and Diagnosis
Getu Temasgen Yeneneh
Högskolan Dalarna och Metrum/Dalarna University and Metrum

 

Nr 19/2015: Quality Control of Global Solar Irradiation Measured at Four Stations in Eastern Norway Kvalitetskontroll av global solinnstråling målt ved fire stasjoner på Østlandet
Sigbjorn Grini
NMBU och/and GEC

 

Nr 18/2015: Potensialet for PV-anlegg på norske fritidsboliger lokalisert langs kysten av Sörlandet och Östlandet
Kristoffer Björnes
NMBU och/and GEC

 

Nr 17/2015: Analyse av solcelleanlegget til Glava Energy Center i Sverige
Karen Merie Utne Belsby
NMBU och/and GEC

 

Nr 16/2015: Solmoduler på balkongfronter: Renovering av flerbostadshus i miljonprogrammet
Maria Sjövall Persson
Karlstads universitet/Karlstad University

 

Nr 15/2014: Planering, simulering och jämförelse av kraftförsörjning till laddparker för elbilar i olika miljöer
Jacob Opande
Högskolan Dalarna och IFE/Dalarna University and IFE

 

Nr 14/2014: Solinstrålning 
Karen Merie Utne Belsby
NMBU och/and GEC

 

Nr 13/2014: Ökad elproduktion från solkraft: Jämförande studie av två solcellsmoduler med olika lösningar för hantering av partiell skuggning
Martin Westdahl
Karlstads universitet, ITS och SweModule//Karlstad University, ITS and SweModule

 

Nr 12/2014: Elförsörjning vid användning av den gamla turbinbyggnaden intill Glava Energy Center
Niklas Nyström
Karlstads universitet och GEC//Karlstad University and GEC

 

Nr 11/2013: Sol-batterisystem i hem
Stefan Schleeh
KTH och FerroAmp Elektronik/KTH Royal Insitute of Technology and Ferroamp  Elektronik AB

Cecilia Edqvist
Karlstads universitet och EcoCube/Karlstad University and EcoCube

 

Nr 9/2013: Systemanalys över elförsörjning av ett teknikhus med BIPV 
Harold Hernandez Campos
Karlstads universitet/Karlstad University

 

Nr 4-8/2012: Solvärmepump, olika inriktningar (ej inlagda i DiVA)
Flera olika studenter
Karlstads universitet och SoletAer/Karlstad University and SoletAer

 

Nr 3/2012: Dynamic Modeling, Monitoring and Control of Energy Storage System
Quree Bajracharya
Karlstads universitet och MacBat/Karlstad University and MacBat

 

Nr 2/2012: Konstruktion av solcellsstativ i obehandlat naturmaterial
Erik Åberg
Karlstads universitet och Lennart Olsson/Karlstad University and Lennart Olsson

 

Nr 1/2012: Konceptrealisering av tappvarmvattenproducerande sol- och luftvärmepump: Framtagning av funktionsprototyp med syftet att tilltala investerare eller samarbetspartner 
Anderas Holmén
Karlstads universitet och Soletaer/Karlstad University and SoletAe