Energiminister Ibrahim Baylan rådfrågar Metrum om export av smarta elnät

Energiminister Ibrahim Baylan rådfrågar Metrum om export av smarta elnät

Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, deltog i början av april, tillsammans med Ericsson, ABB, Siemens, ÅF, eze Systems, Ferroamp, Energimyndigheten och Business Sweden i ett rundabordssamtal med energiminister Ibrahim Baylan och hans sakkunnig för att diskutera Sveriges exportstrategi och särskild satsning på energiområdet.

Regeringen har beslutat att inrätta ett nytt nationellt forum för smarta elnät. Forumet ska främja utvecklingen av teknik, användning och affärsmodeller av så kallade smarta elnät samt stödja regeringens arbete med en exportstrategi för området.

– Det är viktigt för Metrum att vara med i dessa diskussioner och det är glädjande att Sveriges regering lägger fokus på dessa frågor. Vi är naturligtvis glada och stolta över att få dela med oss av våra erfarenheter och därmed bidra till Sveriges exportstrategi. Vi kommer dessutom att vara närvarande i Turkiet nästa vecka där vi tillsammans med Ibrahim Baylan kommer att delta i 4th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair 2016, säger Magnus Andersson, vd på Metrum.

Läs även regeringskansliets webbartikel:
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/04/ibrahim-baylan-haller-rundabordssamtal-om-energidelar-i-exportstrategin/

För mer information:
Magnus Andersson, vd Metrum AB, tfn +46 (0) 707 – 77 85 38
Bilder för fri publicering: Anders Ekhammar, tfn +46 (0) 707 – 46 25 79

Metrum utvecklar och marknadsför globalt unika systemlösningar för mätning av energi, störningar och fel inom begreppet elkvalitet och motsvarande applikationer på ett sätt som möjliggör för Metrums kunder att enkelt analysera i syfte att kunna vidta optimerade åtgärder som sparar energi, reducerar kostnader samt minskar miljöpåverkan.

Läs artikeln här