Installatörsutbildning Solceller

Välkommen till Glava Energy Center vid Glafsfjordens strand i det vackra Värmland. Vi är ett ledande centrum för innovationer inom solenergi med den modernaste utbildnings-utrustningen för att göra dig till en duktig solcellsinstallatör.

Bakgrund:

Behovet av solcellsinstallatörer ökar kraftigt i Sverige nu och de kommande åren. Marknaden fördubblas varje år och bristen på utbildad personal är stor. Branschen är ny och behöver säkra hög kvalitet i installationsarbetet för att den positiva utvecklingen ska fortsätta.

Kursens syfte:

Syftet med kursen är att göra dig till en bättre installatör av solcellsanläggningar kvalitetsmässigt,  ekonomisk och tekniskt.

Du lär dig att koppla teoretisk kunskap till praktiskt installationsarbete. Du får kompetens att genomföra det praktiska arbetet och en teoretisk förståelse för hur du ska göra och varför.

Kursens mål:

Efter avslutad kurs ska Du ha fått nödvändiga kunskaper för att utifrån ritning kunna installera och montera solceller fackmannamässigt för att säkra bra funktion och säker drift. Installationen ska trygga garantier och klara krav från försäkringsbolag, elsäkerhetsverk, brandmyndigheter mm.

Kursinnehåll:

Första dagen får ni den teoretiska bakgrund ni behöver för att göra rätt. Dag 2 ägnar vi halva dagen åt praktiska case. Dag 2 eftermiddag samt dag 3 åt praktisk träning av olika montagesystem innan vi sammanfattar och drar lärdom av vår träning.

 • Solcellsanläggningens funktion. Grundläggande ellära – AC och DC.
 • Solcellsteknik och systemlösningar.
 • Koppling till byggnadens övriga energisystem.
 • Batterier och lagringssystem.
 • Dimensionering av solcellsanläggning för enskild byggnad.
 • Installation av växelriktare och kabelförläggning.
 • Kundservice – Stöd och bidrag till installation. Rotavdrag och solcellsstöd.
 • Att arbeta säkert
 • Montage av solceller på mark. Teori och praktik.
 • Montage av solceller på tak. Teori och praktik.
 • Tydlig guide för en lyckad installation.

För mer information och anmälan, besök: www.aanc.se dock senast 6 mars 2020.

Evenemanget är avslutat.

Datum

mar 17 - 19 2020
Expired!

Tid

09:00 - 17:00

Kostnad

8990 kr

Platser

Glava Energy Center
Hillringsberg
Glava Energy Center

Arrangör

Glava Energy Center